27.09.2008 15:38

12. mezinárodní kongres ISM

V měsíci září letošního roku proběhl v Číně 12.mezinárodní měřický kongres ISM (International Society for Mine Surveying). Uskutečnil se s ročním odkladem s ohledem na výskyt onemocnění SARS. Kongres byl čínskou stranou organizován ve dvou místech.

První část probíhala v hornickém městě Fuxin, druhá v asi 600 km vzdáleném hlavním městě Pekingu. Účastníci kongresu byli ubytováni v areálu liaoningské Technické univerzity, kde rovněž probíhaly veškeré přednášky a další doprovodné akce spojené s kongresem. Studuje zde 25 000 studentů pod vedením asi 2000 vyučujících. Areál univerzity je poměrně velký a studentům poskytuje v jednom místě nejen koleje k  ubytování, přednáškové sály, laboratoře, ale i možnost sportovního vyžití na volejbalových a tenisových kurtech. Nutno podotknout, že jsme byli úrovní vybavení této univerzity příjemně překvapeni a že plně snese srovnání s českými poměry.

Kongresu se zúčastnilo přes 200 delegátů z 13 zemí světa, za Českou republiku zástupci OKD,a.s., ČMD,a.s., MUS,a.s. a Ústavu Geoniky AV ČR. Kongres pracoval ve čtyřech odborných sekcích:
 

  • Vzdělávání, ekonomika, politika
  • Dobývací a příbuzné technologie
  • Nové metody v důlním měřictví
  • Výpočetní aplikace

   
Všichni zástupci ČR měli zpracovány referáty, které byly stejně jako referáty všech ostatních prezentovány ve sborníku. Lze říci, že naše příspěvky měly vysokou úroveň. Projevilo se to jak nebývale velkou diskusí po zaznění referátů, tak oceněním nejlepšího referátu za mladou generaci Ing. Hortvíka. Na straně druhé však při zasedání prezidia bylo vytknuto, že některé referáty ve sborníku (nikoli z naší země) byly na nízké úrovni a kvalitu nahrazovala kvantita. Týkalo se to zejména referátů z Ruska. Číňané byli technicky na prezentaci příspěvků dobře připraveni, horší už to bylo s překladem. Mnohdy referát domácích zazněl v čínštině, včetně označení grafů a tabulek ve znacích, bez překladu do některého světového jazyka.

Součástí přednáškových bloků, kdy si účastníci mohli zvolit podle zájmu jednotlivé sekce, byly i důlní exkurze. Jednou z nich byla exkurze na povrchový Důl Haizhou nedaleko místa konání kongresu – města Fuxin. Důl Haizhou těží od roku 1949 energetické černé uhlí povrchovým způsobem z lokality, která je 7 km dlouhá a 2 km široká. Hloubka dobývání dosahuje 320 m a dosud bylo vytěženo 549 mil.tun uhlí. V současné době dosahuje těžba 10 mil.tun za rok a uhlí je spalováno v největší tepelné elektrárně v Asii, právě u města Fuxin. Odval tvoří 23 hald hlušiny o výšce 200 až 320 m na ploše 13 000 ha. Dle sdělení hlavního inženýra dolu však zásoby k vytěžení pomalu končí a na můj dotaz, jak bude naloženo s vytěženými prostory a haldami, mi bylo odpovězeno, že nijak. Vše bude ponecháno ve stávajícím stavu jako geologické muzeum. Jak prosté – jiný kraj, jiný prav. Součástí exkurze byla i návštěva hlubinného Dolu Haizhou, respektive jeho degazační stanice s výkladem o způsobu těžby metanu a degazace v dole. Další exkurze byla věnována továrně na geodetické přístroje South. Vyrábí teodolity řady 02, 05, 10 a 20, rovněž totální stanice NTS 320 vizuálně a technicky srovnatelné s výrobky firmy Leica. Provozy byly velmi moderní a čisté. Zajímavá byla cena totální stanice NTS 320, která v přepočtu činila 120 tis.Kč. Otázkou samozřejmě je kvalita výrobků.

 
Obecně něco k Číně:

Jedná se o zemi velkých kontrastů. Na straně jedné je patrné, že jde cestou významného rozvoje. Ať již např. v těžbě uhlí, která stoupla z 610 mil.tun v roce 1980 na 1388 mil.tun v roce 1996, či všudy přítomné nové výstavbě v Pekingu, která je architektonicky směle srovnatelná s Hong-Kongem. Na straně druhé však je při projíždění okolních vesnic viditelná značná chudoba. Zajímavý postřeh jsme měli z města Fuxin. V Pekingu o existenci tohoto města moc nevěděli v domnění, že se jedná o nějakou menší vísku. Přitom Fuxin má 1,2 mil. obyvatel. Navíc jsme si připadali jako první cizinci v tomto městě. Všichni Číňané nás na ulici neskrývavě a stále pozorovali. Vidět člověka, který nemá černé vlasy,  šikmé oči, je zřejmě velmi nevšední zážitek.

Obecně lze ke 12.důlně měřickému kongresu ISM říci, že čínská strana si byla vědoma, že se poprvé koná na asijském kontinentu. Tomu odpovídala i příprava a vlastní organizace, která byla nejen ze strany Technické univerzity, ale i města Fuxin a kraje Liaoning opravdu na vysoké úrovni. Všude byla patrná mimořádná ochota pomoci s každou maličkostí, účastníkům byla k dispozici i místnost s výpočetní technikou pro případné poslední úpravy prezentovaných referátů.

Účastníci kongresu tak měli nejen možnost osobně se seznámit s autory referátů, ale i poodhalit alespoň částečně taje čínského hornictví a měřictví.

Česká delegace byla kompaktním kolektivem, škoda jen, že se z důvodu nemoci nezúčastnili Prof.Ing. Novák a Ing. Vrubel. No, snad zase příště.

 
Ing. Josef Štáf
OKD,a.s. , IMGE


Obr. 1 - Úvodní zasedání kongresu


Obr. 2 - Setkání s prezidentem kongresu ISM


Obr. 3 - Hlubinný Důl Haizhou


Obr. 4 - Exkurze na největším povrchovém dole v Asii Haizhou na energetické černé uhlí


Obr. 5 - Přednesení vlastního referátu s úvodní informací o společnosti KARBON INVEST, a.s.


Obr. 6 - Výrobní provozy závodu


Obr. 7 - O kongres byl i zájem regionálních sdělovacích prostředků

—————

Zpět