19.11.2011 11:49

XVIII. konference a 8. sjezd SDMG

Konference proběhla ve dnech 5. - 7. října 2011 v Praze v hotelu Belvedere. Celkem se zúčastnilo 85 hostů, přičemž šest hostů bylo z Polska, sedm ze Slovenska a jeden z Německa. Dne 6. 10. 2011 po ukončení technického programu proběhl 8. sjezd SDMG, který zvolil novou radu SDMG a revizní komisi na další tříleté období. Složení nově zvolené rady a revizní komise SDMG najdete pod záložkou „O nás“. O průběhu konference  Vás informujeme v bulletinu č. 4/2011.

—————

Zpět