21.09.2008 23:02

8.výstava minerálů a hornické historie

Dne 5.dubna 2002 proběhla již tradiční vernisáž na zámku v Klášterci nad Ohří, kdy byla zahájena  v pořadí již 8.výstava minerálů a hornické historie.

Městský úřad v Klášterci nad Ohří, Severočeské doly a.s. Chomutov a Společnost důlních měřičů a geologů letos již poosmé uspořádali Výstavu minerálů a hornické historie v prostorách zámku v Klášterci nad Ohří.

Slunečný , ale chladný pátek 5.dubna 2002 přivítal na slavnostní vernisáži při zahájení výstavy milovníky minerálů , hornické historie , zástupce sponzorů i vystavovatele . Stalo se již pravidlem , že ještě před slavnostním zahájením výstavy proběhne přednáška , která má za cíl popularizovat některé obory spojené s dobýváním nerostů. Kdo si nechal ujít přednášku Ing.Hany Štěpánkové tak zaváhal. Byla věnována dlouhé historii tvorby map na světě a v českých zemích. Protože se podařilo z Vídeňského muzea zajistit pro výstavu několik zdařilých kopií tehdejších map z 1.vojenského mapování (cca. poloviny 18 století) bylo toto období připomenuto detailněji.

Stejně tak jako loni i letos  byla jako vystavovatel zastoupena VŠB-Technická universita v Ostravě, firma Geologické služby s.r.o. Chomutov a zhruba deset soukromých sběratelů minerálů. Měřická část výstavy byla tematicky zaměřena na měřické přístroje českých firem Eichler , Brandejs , Štýs a Spitra , kterou připravila Ing.Hana Štěpánková ze sbírek akademika Čechury.

Protože v loni zbudilo zájem přiblížení odborného života prof. Ing. Josefa Hojdara, CSc. a Prof. RNDr. Vladimír Boušky, DrSc. došlo na pokračování. Tentokrát byli představeni další významní báňští odborníci - Akademik Prof.Ing.Dr. František Čechura a Prof. RNDr.Jaroslav Kokta , CSc . K vidění byly jejich publikace a odborné články.

Výstavu zahájil vedoucí personálně-sociálního odboru SD, a.s. Chomutov Ing. Zdeněk Brázda a vlastní otevření provedl děkan Hornicko-geologické fakulty Prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.

Hlavními sponzory této akce byly Severočeské doly a.s. Chomutov a Geologické služby s.r.o. Chomutov. Výstava byla ukončena 17. června 2002 a jako obvykle se těšila velkému zájmu odborné i laické veřejnosti. Poděkovat je nutno geologům Dolů Nástup Tušimice Ing.Coufalovi , Ing.Janečkovi, našim bývalým kolegům Ing.Foltýnovi a Ing.Klvaňovi a všem ostatním za obětavou práci související s přípravou a likvidací výstavy.
 
 Ing.Martin Vrubel


Obr. 1 - Ing. Hana Štěpánková přednáší o historii mapování


Obr. 2 - Historické měřické přístroje ze sbírek Akademika Čechury


Obr. 3 - Minerály

—————

Zpět