22.09.2008 00:26

9. důlně měřická konference a 5.sjezd SDMG

Dne 6. – 8. listopadu 2002 v hotelu Skalský Dvůr v Bystřici nad Pernštejnem proběhla 9. důlně měřickou konference na téma "Aktuální problémy důlního měřictví a geologie". Konference se zúčastnilo více než 50 českých delegátů a hosté z Polska a Slovenska. Odborné příspěvky se dotkly širokého spektra problémů – např. fotogrammetrie, vlivy poddolování, sanace a rekultivace, technologie GPS a mnoho dalších.

Součástí konference byl i 5.sjezd SDMG. Byla volena nová devítičlená rada SDMG a tříčlenná revizní komise.

Do rady SDMG byli zvoleni :

 • Prof. Ing. Josef Novák, Csc. - předseda
 • Ing. Martin Vrubel - místopředseda
 • Ing. Eva Falladová
 • Ing. Andrej Blažko
 • Ing. Jan Blín
 • Ing. Josef Štáf
 • Ing. Hana Štepánková, Csc.
 • Ing. Jan Fafejta
 • Ing. Milan Mikoláš , Ph.D.

Na prvním zasedání Rady SDMG krátce po volbě byl členy rady zvolen jako předseda SDMG Prof. Ing. Josef Novák, Csc. místopředsedou Ing. Martin Vrubel.

Do revizní komise byli zvoleni :

 • Ing. Dana Sládková - předsedkyně
 • Ing. Radomíra Murysová
 • Ing. Ladislav Hrebenár

—————

Zpět