27.02.2002 22:06

Digitální forma katastrální mapy a geometrické plány

Dne 26.února 2002 proběhl v prostorách Hvězdárny a planetária v Ostravě – Krásném Poli odborný seminář na téma "Digitální forma katastrální mapy a geometrické plány"

Na semináři byla diskutována témata:

  • Starý a nový výměnný formát SPI a SGI
  • Metoda a technologie tvorby digitálních katastrálních map
  • Měření změn a jejich doplňování do digitálních forem katastrálních map
  • Současný stav a předpokládaný vývoj právních předpisů pro tvorbu a vedení digitálních forem katastrálních map

Semináře se zúčastnilo 101 účastníků , z toho asi polovina z komerční sféry a polovina z vysokých škol a katastrálních úřadů. Odborným garantem akce byl Ing.Adolf Vjačka . Na organizaci semináře se podílel i Institut geodézie a důlního měřictví – HGF VŠB TUO a SDMG.

—————

Zpět