22.09.2008 01:00

Geotechnické databáze - další krok rozvoje geologické databanky (Ing. Milan Větrovský)

Propojení geotechnické databáze s geologickou databankou je logickým krokem za účelem využití všech dostupných geologických, inženýrsko geologických a geotechnických údajů shromážděných za dobu existence Dolů Nástup Tušimice. Desítky závěrečných zpráv i dílčích výstupů inženýrsko geologických a geotechnických prací obsahují tisíce údajů o popisných a fyzikálně mechanických vlastnostech hornin a zemin.

Rychlá, komplexní a především správná analýza všech těchto dat pro konkrétní každodenní úkoly i dlouhodobé studie (např. báňské postupy, realizaci staveb apod.) je pro geotechnika velmi pracná. Aby byla pracnost zjednodušena, vznikla geotechnická databáze, která shromažďuje veškerá dostupná data získaná za životnost lomu.

Pro specialisty, zabývající se problematikou inženýrské geologie a geotechniky, budou následující termíny známé. Autor článku chce stručně prezentovat jakým způsobem se vyrovnali zpracovatelé s množstvím dat a obrazových příloh různých laboratorních zkoušek při zpracovávání databáze.

Literatura: Zpravodaj Hnědé uhlí 2/2001

—————

Zpět