25.09.2008 08:04

IX. ročník Výstavy minerálů a hornické historie

Letos v poněkud pozdějším terminu než obvykle (5.června) byla v prostorách zámku v Klášterci nad Ohří. Slavnostní vernisáži zahájena již devátá „Výstava minerálů a hornické historie“. Pořadatelé jsou stabilní : Městský úřad v Klášterci nad Ohří , Severočeské doly a.s. Chomutov a Společnost důlních měřičů a geologů.

Vernisáži předcházelo od 14:30 hod nádherné vzpomínání báňského odborníka Ing.Vladimíra Petrovského na 45 let jeho života v hornictví na severu Čech. „Náčelník“, jak mu přezdíváme, nám přiblížil  počátky doby bouřlivého rozvoje povrchového dobývání v našem regionu. Řadu technických zajímavostí doplnil i vzpomínkami osobními – někdy veselými, ale taky smutnými, jak už to s hornickou profesí jde ruku v ruce.

Samotné zahájení, které s tradiční bravurou moderoval Ing. Zdeněk Brázda, provedl starosta Klášterce nad Ohří Mgr. Miroslav Řebíček .

Nutno konstatovat, že výstava je čím dál tím více ucelenější, organizátoři se ji snaží více tématicky profilovat. Průřezovým tématem 9. výstavy je těžba, úprava a zpracování rud, především železných, v Krušných horách. Jsou zde ukázky různých typů rudy, strusek z výroby, výlitků z pecí od prehistorických dob po současnost a typy využití jednotlivých stádií výroby železa. Z vystavovatelů je nutno zmínit alespoň Národní technické muzeum, které zapůjčilo mimo jiné model historické vycezovací pece na měď , RNDr. Michala Řehoře, jehož exponát „Ametyst na pseudomorfózách po kalcitu“ se stal i podkladem pro kalendář a plakát k výstavě (Obr.1) a  firmu „Geologické služby Chomutov“ , která společně s Ing. Janečkem představila rudy středověkých železnorudných dolů Krušných hor. Významným exponátem je novodobá replika inkrustací (výzdoby) kaple sv. Václava v katedrále sv. Víta v Praze (Obr.2). Toto dílo bylo zapůjčeno městem Kadaň. Dalšími perlami jsou dvě vitríny věnované minerálům ložiska Cínovec. Výstava je dále doplněna ukázkami archeologických nálezů z prostoru působnosti SD a.s., Doly Nástup Tušimice. Pro milovníky prehistorického života prvohor jsou zde ukázky Phacopidních trilobitů, jejichž význačným znakem je stočené tělo a výrazné složené oči. Zajímavá je ukázka minerálů sokolovské uhelné pánve. Jako vždy je možné vidět polodrahokamy žil Krušných hor a velice hezké acháty z podkrkonoší. Stejně tak jako loni i letos  je zde zastoupena VŠB-Technická universita v Ostravě a to jak vzorky rud mědi tak i měřickými přístroji se sbírek akademika Prof. Ing. Františka Čechury. Letos byly vybrány přístroje firem Kern a Wild (obr.5). Hornickými kahany se zabývá Ing.Zdeněk Zícha a část jeho sbírky je na výstavě rovněž k vidění.

Příjemnou zábavu všech přítomných umocňovala jazzová kapela, která podbarvovala teplý, téměř letní podvečer. Velký dík patří jak sponzorům a vystavovatelům tak hlavně geologům Severočeských dolů, nadšencům, na kterých leží hlavní tíha uspořádání výstavy.

Ing.Martin Vrubel , Ing.Pavel Coufal

—————

Zpět