25.09.2008 07:39

Jednání 5. Komise SDMG na Severočeských dolech a.s.

5. Komise SDMG uspořádala setkání s povídáním na téma "Geografické informační systémy při těžbě nerostných surovin". Setkání proběhlo v Tušimicích v prostorách odboru hlavního měřiče a geologa Dolů Nástup Tušimice dne 17.10.2002 a bylo ryze pracovní a neformální.

Účast:

Firma/Instituce Počet
Mostecká uhelná a.s. Most 3
Sokolská uhelná a.s. 3
OKD a.s. - IMGE 2
Severočeské doly a.s. 2
Městský úřad Chomutov 2
HSI s.r.o. Praha 3
Celkem 15

Jednání se zúčastnilo celkem 15 odborníků, kteří mají zájem o problematiku digitálních map a zvláště Geografických informačních systémů. Setkání pomohli zorganizovat odborníci firmy H.S.I. s.r.o. Praha. Nejdříve proběhla presentace GIS budovaného na Dolech Nástup v Tušimicích. Ing.Vrubel, p.Štěpán a zástupci HSI Praha předvedli aplikace v těchto oblastech:

 • Přehledná mapa
 • Provozní mapa
 • Zákl. mapa závodu
 • Pozemky
 • Rekultivace
 • Geomonitoring
 • Ekologie
 • Geologie (vrty , řezy)
 • Důlní plán
 • Stavby
 • Územní plán
 • Výpočet zásob
 • Správa nemovitostí

Dále bylo diskutováno:

 • Požadavky GISu na měřiče , geology a jiné profese
 • Co řešit pomocí GIS v těžebním podniku ?
 • Způsoby řešení - Aplikace
 • Koho na budování GIS a na jeho využívaní oslovit ?
 • Organizační zabezpečení budování GIS
 • Akce splnila svůj účel – informovat se navzájem. Nechtěla konkurovat velkým a úspěšným akcím typu "GIS Ostrava" , ale pouze detailně probrat možnosti technologie GIS v konkrétním oboru těžby nerostných surovin.

—————

Zpět