22.09.2008 00:04

Jednání presidia ISM a její 5.komise

Ve dnech 9 - 13.září 2002 proběhlo ve Walesu jednání presidia ISM a její 5.komise.

Místem konání bylo město Pontypridd asi 15 km severně od Cardiffu. Dobré organizační zázemí poskytla University of Glamorgan . Jednání se zúčastnili zástupci 15 zemí: Austrálie, Česká republika, Čína, Francie, Jihoafrická republika, Kazachstán, Malajsie, Německo, Norsko, Polsko, Rakousko, Slovinsko, Švýcarsko, USA a Velká Británie.

Na programu jednání byly otázky zajištění příštího kongresu ISM v Číně v září roku 2003 , bylo předběžně rozhodnuto o místech konání zasedání presidia ISM až do roku 2008 (2004-Maďarsko , 2005-USA , 2006 Maďarsko – kongres , 2007-Jižní Afrika , 2008-Německo).

Dalším bodem byl „kontraverzní“ návrh Čínských zástupců na zřízení řádné 6. Komise ISM (pod vedením čínského zástupce), která by se měla zabývat kulturou , sociálními záležitostmi a některými post-těžebními aktivitami. Část delegátů (vč. ČR) s tímto návrhem nesouhlasila , neboť některé z témat se už zabývá 5.komise ISM. Proto byl přijat kompromisní návrh delegáta USA Carla Vendera vytvořit nikoliv řádnou, ale „speciální“ komisi , která se bude zabývat některými problémy , o které má zájem Čínská strana.

Diskuse probíhala i o problémech 1.komise ISM . která se již několik let nesešla . Jako dočasný předseda komise byl stanoven Prof. Preusse z Německa , jehož úkolem je pozvednout aktivitu této komise.

Kromě jednání orgánů ISM proběhly 2 odborné exkurze.První ve Firmě Rookwool vyrábějící z bazických materiálů izolační vatu a druhá na čističce důlních vod a rekultivované ploše po bývalé hlubinné těžbě.


Obr. 1 - Z jednání presidia

 


Obr. 2 - Prohlídka hradu v Cardiffu


Obr. 3 - Diskuse po exkurzi

—————

Zpět