21.09.2008 23:22

Jižní Afrika (JAR, Namibie, Zimbabwe a Botswana)

Přesně za měsíc od prvního neformálního setkání geologů v prostorách generálního ředitelství Severočeských dolů a.s. v Chomutově se 20.března 2002 od 15:30 hod konalo setkání druhé. Navštívil nás pan Václav Chaloupek , filmař, zoolog, cestovatel a zajímavý člověk. Ti co mají malé děti, nebo vnoučata budou znát jeho večerníčky s živými zvířaty. Natočil taky několik dokumentů pro Českou televizi a některé z nich byly o Africe. Proto naši známí kolegové z firmy Geoindustry – GIS požádali pana Chaloupka, aby nám něco pověděl o svých cestách v jižní Africe. Protože souhlasil, proběhlo přátelské setkání s povídáním na téma:

Jižní Afrika (JAR, Namibie, Zimbabwe a Botswana)

Semináře se zúčastnilo opět cca. 30 účastníků, kteří se dozvěděli mnoho zajímavého z jeho tří cest do jižního cípu Afriky. Výklad doprovodil množstvím barevných diapozitivů a videem. Pro všechny byly atraktivní snímky z volné divoké přírody, fotografie lvů, slonů, obdivovali jsme mohutnost Viktoriiných  vodopádů, kde se více než kilometr široká řeka Zambezi řítí do hloubky 70 až 107 metrů. Každou minutu se s hukotem valí až 545 milionů litrů vody vytvářejíc oblaka vodní páry.

Vyposlechli jsme historky o mnoha nebezpečných situacích do kterých se na svých cestách dostal a dozvěděli jsme se i o současném společenském a politickém klimatu v těchto zemích.

Nakonec i na večerníčky došlo a pan Chaloupek nám vyprávěl o radostech a starostech při natáčení s živými zvířaty a seznámil nás se svými plány na další zajímavé cesty a filmové počiny.

Na organizaci semináře se podílela firma Geologické služby s.r.o. Chomutov, OHMG DNT a Společnost důlních měřičů a geologů.

Ing.Martin Vrubel


Obr. 1 - Na hranicích se Zambií a Botswanou pritahuje všechny návštevníky oblasti nejvetší atrakce zeme - legendární Viktoriiny vodopády.


Obr. 2 - Sloni patří neodmyslitelně k jižnímu cípu Afriky.

—————

Zpět