27.09.2008 16:01

Povídání o nejchladnějším kontinentu

Asi po jednom roce se opět sešla parta geologů SDMG a příznivců cestování v zasedací síni budovy vedení a.s. Severočeské doly. Patrně poprvé v její historii jí navštívil někdo , kdo byl na nejchladnějším kontinentě na světe – Antarktidě. RNDr.Bedřich Mlčoch - geolog České geologické služby.

Projekt geologického výzkumu Antarktidy je součástí programu výzkumu Antarktidy (č.Vav660/1/03) zastřešeného Ministerstvem životního prostředí a řešený Českou geologickou službou ve spolupráci s Přírodovědeckými fakultami Masarykovy univerzity v Brně a Karlovy univerzity v Praze. Cílem expedice první expedice, která proběhla v únoru 2004, bylo zahájení výzkumu ostrova James Ross Island, na němž bude v příštím roce postavena první česká vědecká základna. Skupina tvořená čtyřmi geology a jedním botanikem dokumentovala místo výstavby stanice a zároveň zahájila vědecký výzkum oblasti. Hlavní náplní skupiny polárníků je základní geologické mapování, výzkum ledovcových sedimentů spojený s rekonstrukcemi změn klimatu ve čtvrtohorách a výzkum globálních kontaminací prostředí organickými látkami. Příprava projektu i logistické zabezpečení akce proběhlo ve spolupráci s kolegy z antarktických institutů z Chile, Argentiny a Velké Británie. Po několika komplikacích se vědci dopravili na ostrov „James Ross Island“ helikoptérou z Jižních Shetland, bydleli v této sezóně ve stanech, vybaveni byli malým elektrickým generátorem a satelitními telefony.

Orientační mapaNástup do letadla Hercules peruánských vzdušných sil v Punta Arenas, jižní ChilePřílet na tábořiště na ostrově James Ross

Nyní něco k samotnému kontinentu. Antarktida je nejstudenější, největrnější a nejchladnější místo na Zemi. Rozléhá se na ploše 14,1 milionu km2 včetně šelfových ledovců a je bez trvalého osídlení. Je obklopena jižními okrajovými moři oceánu Atlantského, Tichého a Indického. Antarktickým poloostrovem se přibližuje k Jižní Americe na vzdálenost 1450 km. Antarktida má ze všech kontinentů největší střední výšku (2040 m). Z 99 % ji kryje pevninský ledovcový štít, z něhož místy vystupuje skalní podloží; nejvyšší je hora Vinson 5140 m.n.m. V geologické minulosti byla Antarktida součástí prastarého kontinentu „Gondwany“, zaledněna je od starších třetihor. Objevena jsou ložiska kamenného uhlí, rud železa, uranu a mnoha barevných kovů. Podnebí Antarktidy je drsné polární, s průměrnou měsíční teplotou v období zimním -8 °C (na pobřeží) až -70 °C (ve vnitrozemí) a v období letním 2 °C (na pobřeží) až -50 °C (ve vnitrozemí). Absolutní minimum bylo naměřeno ve výzkumné stanici Vostok, -88,3 °C; průměrná roční teplota u této stanice je -56 °C. Časté jsou silné větry a sněhové bouře. Srážky jsou malé, většinou sněhové; roční průměr je 175 mm, na pobřeží a ostrovech dosahuje až 1000 mm. Rostlinstvo a živočišstvo jsou chudé, zčásti reliktní; vyskytuje se hlavně na pobřeží a v oázách. Nejtypičtější jsou tučňáci a ploutvonožci. Od roku 1959 platí pro Antarktidu smlouva o mezinárodním mírovém a vědeckém využívání. V provozu je kolem 40 občasných i stálých vědeckých stanic. Jednou z nich by měla být od roku 2005 i Česká stanice. Stanice by měla pojmout až 18 členů, přičemž optimální stav by byl 12 - 15 lidí. Měla by fungovat alespoň 40 let. Její umístění je na obrázku č.1. Vedoucím týmu , který stanici v Antarktidě postaví , se stal RNDr.Pavel Prošek CSc. z Geografického ústavu Masarykovy univerzity Brno. National Geographic Česká republika je mediálním partnerem celého projektu.

RNDr.Bedřich Mlčoch prezentoval množství krásných fotografií.

Odledněná část ostrova v létě

Ledová krásaLedová krása

Cestovatelům se podařilo na ostrově najít na ostrově James Ross tulení hřbitov. Narazili na něj při dvoudenním pochodu za geologickými vzorky. Tuto část hodlají při příštím výzkumu prozkoumat více.Pomocí tuleních kostí či pozůstatků mohou totiž stanovit minimální stáří ledovcových morén. V jiné části Antarktidy se našly takové mumie, který byly až 10 tisíc let staré. V křídových mořích žili i dinosauři. Čeští polárníci při jedné ze svých výprav potkali i argentinské geology, kteří hledají dinosaury v křídových sedimentech ostrova. Zatím prý nenašli nic. Na ostrově očekávají čeští polárníci i spoustu zkamenělých stromů, rostlin a křídových mlžů.

Zajímalo nás nakládání s odpady. Podle RNDr.Mlčocha byla při rozvahách o stanici a při vlastních projektových pracích brána neustále v úvahu minimalizace jejích dopadů na okolí podle pravidel, obsažených v tzv. Madridském protokolu o ochraně prostředí Antarktidy (dodatek Smlouvy o Antarktidě z r. 1991). Právě proto bylo rozhodnuto využívat pro její provoz v co největší míře obnovitelných zdrojů energie (sluneční záření, energie větru, tepelný obsah ovzduší), při její stavbě hlavně materiálů vyrobených z dřevní hmoty a dodržování předepsaných zásad hospodaření s odpady (částečně ekologické spalování, částečně odvoz mimo Antarktidu). Navíc se předpokládá se i dodržování provozních zásad, týkajících se používání saponátů, spotřeby teplé vody atd. Ne všichni však ctí tyto zásady – dokonce nalezli i sudy s benzínem , které někdo na ostrově zanechal.

V Antarktidě je množství vojenských základen . Známé jsou základny Chile , Argentiny , Nového  Zélandu a dalších zemí. Právě doprava na kontinent je často zajišťována právě pomocí vojáků.

Kolonie lachtanů obývají pobřeží Jižních Shetland

(Foto B. Mlčoch 2004)

Ing.Martin Vrubel
ved.OMG DNT

 

—————

Zpět