21.08.2017 13:03

Mezinárodní konference Geodézie a Důlní měřictví 2017, XXIV. konference a 10. sjezd SDMG, z.s.

Nezapomeňte se přihlásit !

Termín podávání přihlášek prodloužen do 29. 9. 2017!

10. sjezd SDMG, z.s. potřebuje Vaši účast!

Bude volena Rada SDMG.

18. - 20. 10 2017

VŠB - Technická univerzita Ostrava, Planetárium Ostrava

Přiložené dokumenty:

Předběžný program.doc

Pozvánka

Závazná přihláška

Potvrzení o zaplacení

Šablona referátu

—————

Zpět