04.02.2009 21:13

O nás

O nás

Rada SDMG

 • Ing. Václav Mikulenka, Ph.D. - předseda
 • Ing. Martin Vrubel, Ph.D. - místopředseda
 • Ing. Dana Sládková, Ph.D.
 • Ing. Jan Fafejta
 • Ing. Jan Blín
 • Ing. Zdeněk Hanák
 • Ing. Martin Malíř    
 • Vilém Středa
 • Ing. Antonín

Revizní komise

 • Ing. Miroslav Novosad - předseda
 • Ing. Monika Galáčová
 • Ing. Dagmar Böhmová


Pracovní komise ISM a náplň činnosti SDMG

 

Komise 1 Komise 2 Komise 3 Komise 4 Komise 5
geotika geometrizace ložisek nerostných surovin (kvantitativní a kvalitativní plány) měřické přístroje a pomůcky (teodolity, dálkomery, nivelační přístroje, lasery, gyroteodolity, totální stanice, GPS, speciální přípravky pro měření) teoretické zákonitosti v poklesové kotlině vztah hornické činnosti k životnímu prostředí v hornické krajině
historický vývoj dulního merictví výpočet zásob ložisek nerostných surovin metodika měření a analýza přesnosti měření metodika predikačních výpočtů pohybu a přetvoření hornická činnost a územní plánování
analýza činnosti důlního měřiče oceňování ložisek nerostných surovin důlní kartografie (analogová, digitální) návrh pozorovací stanice, její realizace, projekt měřických prací, vyhodnocení měření rekultivace hornické krajiny
organizace důlní měřické činnosti na dolech a lomech     ochranné pilíře důlních a povrchových objektů dlouhodobé plánování hornické činnosti
vzdělání a výchova důlních měřičů     stabilita lomových stěn, závěrné svahy geografické informační systémy v hornictví
postavení důlního měřiče ve společnosti     vlivy dobývání na konkrétní objekty, důlní škody, preventivní opatření  
právní aspekty důlního měřiče ve společnosti (předpisy, instrukce)        

 

 

—————

Zpět