09.05.2013 20:12

Seminář červen 2013

 

Připravovaný seminář SDMG, který se bude konat ve dnech 13. a 14. června 2013 ve Skalském Dvoře, na téma přesnost měření v důlním měřictví bude pracovním setkáním důlních měřičů, ostatních techniků, státní báňské správy a zástupců firem. Nebude tedy vydáván sborník, tak jak je zvykem u našich odborných konferencí. Připravujeme sice několik nosných referátů na uvedené téma, ale především vyzýváme naše členy (ale i nečleny naší organizace ostatní důlní měřiče a důlní techniky) k aktivní účasti na diskusi. Příspěvky by mohly obsahovat drobné i zásadní návrhy na změnu vyhlášky ČBÚ č.435/1992Sb., především v oblasti přesnosti (vítáme i jiné podněty). Budeme rádi, když nám příspěvky v předstihu zašlete (vrubel@sdas.cz, pavel.cernota@vsb.cz) , ale je možné vystoupit až na semináři. Po semináři SDMG shrne referáty, připomínky a diskusní příspěvky do uceleného materiálu. Na jeho základě, ve spolupráci se SBS a VŠB – TU Ostrava - Institutem důlního měřictví a geodézie, vznikne návrh změn vyhlášky č.435/92Sb. Bude následovat 2. kolo připomínek a výsledný materiál bude dán k dispozice ČBÚ pro zahájení legislativních kroků. Pozvánku a přihlášku najdete v přílohách.

Seminář_červen_2013

Přihláška na seminář_SDMG_2013

—————

Zpět