25.09.2008 13:45

Setkání na OKD,a.s. IMGE

V květnu t.r. bylo na OKD,a.s., IMGE v Ostravě uskutečněno v rámci SDMG setkání odborníků se zaměřením na prezentaci Geografického informačního systému OKD.

Mimo pracovníky IMGE se zúčastnilo dalších 11 zájemců a to zejména z VŠB – TU Ostrava, Mostecké uhelné společnosti, a.s. z Mostu, Severočeských dolů, a.s. Chomutov a dalších.

V prostorách IMGE byla v úvodu podána informace o historii vzniku tak rozsáhlé akce, která byla uvedena do plného provozu v OKD,a.s. v roce 2002. Ing. Staněk z IMGE rovněž seznámil přítomné o detailním obsahu dat a informací obsažených v GISu, postupu při jejich aplikaci do systému, jakož i o způsobech odstraňování nesouladů s katastrem nemovitostí. Nicméně celý systém po zkušebním provozu na IMGE již pracuje úspěšně v celém OKD,a.s. Lze tak v celém revíru využívat grafických i negrafických informací, které GIS v široké škále poskytuje.

Účastníkům setkání byla předvedena výpočetní technika s vybranými výstupy, co GIS OKD „umí“, jakož mapové podklady, které GIS poskytuje. V diskusi pracovníci IMGE odpovídali na dotazy účastníků, protože v každé společnosti pracuje systém s určitými odlišnostmi.

V odpoledních hodinách proběhla návštěva Hornického muzea OKD,a.s. v Ostravě-Petřkovicích, kde formou nefalšovaného fárání jamou si bylo možno prohlédnout expozici důlních strojů a zařízení používaných při hlubinném dobývání černého uhlí v Ostravsko-karvinském revíru.  Věřím, že setkání rozšířilo obzor profesních kolegů a těší mne, jak již zaznělo, že akci hodnotili kladně.


Ing. Josef Štáf

—————

Zpět