21.09.2008 23:40

Solný kras jižního Iránu

Další (v pořadí již třetí) setkání geologů oblasti Severočeské hnědouhelné pánve na půdě generálního ředitelství Severočeských dolů a.s. v Chomutově se uskutečnilo 24.dubna 2002 . Tentokrát jsme pozvali mladého geologa Michala Filippiho , studenta doktorandského studia geologie na Karlové universitě , aby nás seznámil se svými expedicemi do jižního Iránu.

Expedice NAMAK 2000 byla třetí expedicí studentů geologie z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy do oblasti solných pňů kolem Bandar Abbasu v Perském zálivu. Cílem expedic je hlavně průzkum krasu, který se váže na solné diapiry. Krasové jevy v prostředí evaporitů (hlavně soli kamenné) jsou ve světovém měřítku poměrně vzácné a v oblasti jižního Íránu nebyly prozatím podrobeny detailnějšímu výzkumu. Výsledkem jejich působení je objev, zmapování a fotografická dokumentace 2. a 5. nejdelší jeskyně v soli na světě (jeskyně Tří naháčů, jeskyně Ghár-e Danešjú). Vzhledem k tomu , že nebyli zkušení , neřku-li profesionální speleologové , jedná se o obrovský úspěch. Celkem na poslední expedici strávili 27 dní.


Obr. 1 - Mapa oblastí, které expedice navštívila


Michal Filippi ukázal množství zajímavých diapozitivů a komentoval svoji prezentaci vtipně a na svůj věk velmi vyzrále. Zajímavé byly pro nás i informace o životě v Iránu – o životní úrovni , o postavení žen v islámské společnosti , o relativně nízké kriminalitě , pohostinnosti zdejších lidí , stravování a mnoho dalších.

Při průzkumech museli zvládat i mnoho problémů souvisejících s pohybem ve tmě a totálně zasoleném prostředí. Voda je tak slaná , že má asi desetkrát větší obsah soli než voda mořská. Proto si při nedostatku sladké vody chodili prát prádlo a mýt ovoce do moře. Odměnou jim , mimo úchvatných scenérií v jeskyních, bylo i koupání v husté slané vodě , která nadlehčuje více než voda Mrtvého moře.Obr. 2 - Focení v mimořádně bohatě vyzdobeném Sněhovém dómu (Ghár-e-Danešjú)

Členové expedice své nálezy a průzkumy prezentují a to i v zahraničním odborném tisku . Protože jeskyně objevili a prozkoumali jako první na světě patří jim také právo je pojmenovat. A tak se ve světovém odborném speleologickém tisku objevil pojem jeskyně „U tri nahacu“ .

O jejich výzkumy a vyprávění je zájem i v televizi. Na programu ČT 2 v rámci pořadu Vědník byla odvysílána cca 10-ti minutová reportáž o expedici Namak 99 a  tři členové expedice byli pozváni jako hosté do pořadu Snídaně s Novou.

Jejich aktivita byla několikrát oceněna i Českou speleologickou společností , naposled to byla cena za nejvýznamnější objev v zahraničí v roce 1999.

Jejich další plány závisí , kromě finančních problémů , i na politické situaci v Iránu.Obr. 3 - Pozoruhodne deformované stalagmity, zprohýbané patrne postupnými mírnými pohyby pne. Dóm Kapacky v Ghár-e Danešjú

Na organizaci semináře se jako obvykle podílela Společnost důlních měřičů a geologů ČR – rodící se 2.komise SDMG, firma Geologické služby s.r.o. Chomutov a OHMG SD a.s.- DNT.

Ing.Martin Vrubel

—————

Zpět