25.09.2008 13:41

VII. dny důlního měřictví v Polsku

Ve dnech 4. až 7. června 2003 proběhly v Zakopaném „VII. dny důlního měřictví“, které organizovala katedra důlního měřictví Hornicko hutnické akademie  v Krakově. Tyto dny se uskutečňují v dvouletém intervalu a zúčastňuje se jich i řada zahraničních hostů, neboť mají vysokou odbornou úroveň. Také náš institut geodézie a důlního měřictví se jich pravidelně aktivně účastní a získává tak nejnovější informace z našeho oboru.

V tomto roce bylo předneseno 41 referátů, které byly věnovány prakticky všem činnostem, které důlní měřič zajišťuje, tj. od měřických metod, přes digitální tvorbu důlních map, k řešení otázek stability objektů na poddolovaném území a řešeními aspektů spojených s rostoucí rychlostí postupu dobývání. Všechny referáty vyšly v Půlročníku hornicko hutnické akademie, jako díl 9, sešit 2/1 v Krakově.

My jsme se prezentovali dvěma referáty autorů:

Schenk, J., Novák, J. - Příspěvek k problému uklidňování pohybu povrchu po ukončení dobývání v Ostravské části OKR.

Kapica, R. - Použití počítačové grafiky a animace při monitorování a analýze vlivů podzemního dobývání.

—————

Zpět