21.02.2002 08:07

Vzdálený Island - vznik kontinentální kůry

Dne 20.února 2002 od 15:30 hod proběhl v prostorách zasedací místnosti generálního ředitelství Severočeských dolů a.s. v Chomutově seminář na téma:

Vzdálený Island - vznik kontinentální kůry a vulkanismus středoatlantického riftu

Semináře se zúčastnilo cca. 30 účastníků, většinou bývalí či součastní geologové oblasti severozápadních Čech. K tématu měli připravenou přednášku pánové RNDr. Michal Řehoř a Mgr. Petr Rojík, kteří cestu na Island nezávisle na sobě absolvovali. Zajímavý, často i vtipný výklad, který se netýkal pouze geologické problematiky, ale života na Islandu vůbec, doprovodili záplavou obrazových materiálů – map, fotografií, knih a diafilmů. Setkání lze i přes určité technické problémy na začátku semináře hodnotit příznivě.

Na organizaci semináře se podílela firma Geologické služby s.r.o. Chomutov, geologové společnosti Severočeské doly a.s., a Společnost důlních měřičů a geologů.—————

Zpět