27.09.2008 15:49

XI. konference SDMG

Letošní XI. SDMG konference se konala v hotelu Tatra v obci Velké Karlovice ve dnech 5. – 7.10. 2004. Okolí hotelu v podhůří Javorníků a Beskyd, příroda a počasí bylo tentokrát tak dokonalé, že mnoha účastníkům bylo líto, že místo slunění se, musí sedět na přednáškách. Sluníčko se nám ukázalo ve své plné kráse a připomnělo, jak vypadá pravé babí léto.

První den konference  byl dnem příjezdovým a pro nás, kteří jsme zajišťovali průběh konference trošku i pracovním. Do práce se pustil každý, kdo měl chuť.

Druhý den konference  začal zahajovací řečí místopředsedy  Ing. Martina Vrubla .Ten  zvlášť srdečně přivítal  předsedu SDMG Prof. Ing. Josefa Nováka, který přijel se  svou paní.

Po zahájení následoval blok přednášek. Největším diskutérem nejen v průběhu přednášek, ale i ve volných debatách, byl Prof. Černý. Bylo vidět, že má nejen velké zkušenosti, ale že je rád předává i ostatním.

O přestávkách si mohli zúčastnění prohlédnout reklamní panely a výstavky některých firem, např. GEFOS, a.s. Praha, GEOTRONICS Praha, s.r.o., Severočeské doly a.s. Chomutov a jiné.

Společenský večer byl v duchu cimbálové hudby, která předvedla své umění v nečekaném rozsahu. To že cimbálovka hraje lidové písničky, ví každý, ale že zahraje moderní hudbu, to se pokaždé nevidí.

K příjemné atmosféře dopomohl i bohatý stůl, u kterého si každý přišel na své a svým chuťovým buňkám povolil uzdu.

Všechno hezké jednou skončí a povinnosti opět začínají. Tak to chodí i na konferencích.  Třetí den konání konference se přednáškám věnovaly dopolední hodiny. Za předsednický stůl si tentokrát sedl a program moderoval Prof. Jan Schenk.

Celkem bylo odpřednášeno 19 zajímavých příspěvků z 22 , které jsou uvedeny ve sborníku na CD-ROM. Ing.Filipec připravil na další CD-ROM aktuální hornickou legislativu včetně nových vyhlášek o geologické dokumentaci.

Ukončení konference se ujal opět Ing. Martin Vrubel. Poděkoval všem zúčastněným za aktivní účast a rozloučil se s pozváním na XII. Konferenci SDMG a současně  VI. Sjezdu SDMG.

Ing. Dana Sládková

—————

Zpět