25.09.2008 13:43

Zasedání Rady Společnosti důlních měřičů a geologů

Zasedání Rady Společnosti důlních měřičů a geologů konalo 9.4.2003 v Praze na ČBÚ. Tam předseda Prof. J. Novák přivítal členy Rady a ostatní zvané v zasedací místnosti.  Zasedání začalo schválením programu, který obsahoval několik bodů.

K prvnímu projednávanému bodu patřilo zajištění „Semináře hlavních důlních měřičů“. Bude se konat ve Skalském Dvoře 18. a 19. 6. 2003. Hlavním cílem  tohoto semináře je prezentace zkušeností důlních měřičů formou referátů a diskusní výměna názorů. K cílům tohoto semináře patří také utvoření společensko-pracovních vztahů mezi samotnými důlními měřiči, ale i navázání vzájemně prospěšných vztahů s  „Institutem geodézie a důlního měřictví“ na VŠB-TU Ostrava, přičemž tyto vztahy umožní rozvíjet a zdokonalovat výukový proces na základě získaných zkušeností odborníku v praxi.

„XIII. kongres ISM v Číně“ (21.9.-27.9.2003) patřil k dalším projednávaným bodům. Naši Společnost důlních měřičů a geologů bude zastupovat Ing. Martin Vrubel z SD a.s., Chomutov a Ing.Josef Štáf z IMGE a.s., Ostrava. Referáty jsou zajištěny, tak doufejme, že vše dobře dopadne a naši zástupci se z Číny vrátí spokojeni a se spoustou nových zážitků a informací.

Součástí každého zasedání Rady SDMG je příprava důlně měřické konference. Tentokrát se připravuje již desátá konference a to v termínu od 21. do 23.10.2003 v Českém Krumlově. Konference bude mít tato  témata:
 

  • postavení důlního měřictví ve společnosti
  •  
  • vlivy poddolování
  •  
  • ochrana objektů a řešení střetu zájmů
  •  
  • problematika zásob nerostných surovin a moderní přístrojová technika v důlním měřictví.


Pokud máte někdo zájem zúčastnit se této konference, uvítáme Vás s radostí.

Závěrem zasedání byl bod různé, kde Ing. Jan Fafejta podal informaci o konání zasedání zeměměřické oborové rady, jejímž cílem bylo zvolit nového předsedu. Tímto předsedou byl zvolen Prof. Josef Novák a my mu ještě jednou blahopřejeme a přejeme mu hodně úspěchů v tvořivé práci.

 
Ing. Dana Sládková
Předseda revizní komise

—————

Zpět