25.09.2008 13:42

Zprávy z Institutu geodézie a důlního měřictví

Dne 13. března 2003 obhájil Ing. Roman Kapica doktorskou disertační práci na téma „Aplikace počítačové grafiky pro sledování a vyhodnocování projevů poddolování“ a byl mu udělen titul Philosophiae Doctor.

Dne 5. června 2003 úspěšně obhájilo 13 absolventů oboru „Inženýrská geodézie“ své diplomové práce a vykonalo státní závěrečné zkoušky.  Práce se týkaly aktuálních potřeb praxe i řešení výzkumných úkolů našeho institutu.

Jako nejlepší byla vyhodnocena práce Ing. Krystyny Samek a s vyznamenáním absolvovala Ing. Petra Věžníková..

Seznam diplomových prací :

Lucie Jůzová : „Zaměření a vyhodnocení mapy části historických těžebních prací v oblasti Příčné Hory u Zlatých Hor v Jeseníkách“

Iva Kielbasová : „Měření a vyhodnocení pohybů a deformací objektu Nové radnice v Ostravě“

Šárka Kocichová : „Měření pohybů a deformací v dobývacím prostoru dolu Horní Benešov“

Anna Kryglová : „Měření a vyhodnocení pohybů a deformací silnice Karviná – Český Těšín“

Tomáš Lejsek : „Vybudování geodetických základů pro určování pohybů a deformací povrchu v dobývacím prostoru Staříč“

Luděk Maceček : „Vyhodnocení vlivů dobývání na povrch na pozorovací stanici Ptáčník v dobývacím prostoru Staříč“

Hynek Mlčoch : „Měření a vyhodnocení pohybů a deformací zemní hráze Pilňok v dobývacím prostoru dolu Darkov“

David Poláček : „Měření pohybů a deformací kostela sv. Petra z Alkantary v Karviné II – Doly a kostela sv. Barbory v Loukách n. Olší“

Jan Procházka : „Sledování stability závěrného svahu lomu Kotouč, s.r.o. ve Štramberku“

Krystyna Samek : „Laserový interferometr ML-10 a jeho využití pro kalibraci invarových nivelačních latí“

Igor Samiec : „Měření a vyhodnocení pohybů a deformací vybraných kulturních památek v karvinské části OKR“

Michal Šafařík : „Měření a vyhodnocení pohybů a přetvoření kostela Slezské církve evangelické ve Stonavě“

Petra Věžníková : „Zaměření přístavby servisní haly v k.ú. Bíteš. Měření pohybů a deformací kostela sv. Anny v Ostravě – Polance“

—————

Zpět