O nás

Společnost Důlních Měřičů a Geologů (SDMG) vznikla v roce 1991 jako dobrovolné a nezávislé společenství důlních měřičů a geologů, inženýrů, techniků, dělníků, studentů a ostatních odborníků oboru důlní měřictví a důlní geologie při hornické činnosti a činnostech prováděných hornickým způsobem na území Čech, Moravy a Slezska, popřípadě i organizací a firem zabývajících se touto činností. Společnost řídí Rada společnosti, zvolená na sjezdu, v čele s předsedou.
Činnost SDMG se soustřeďuje zejména na konání odborných konferencí, kolokvií a seminářů k aktuálním problémům důlního měřictví a geologie. Na činnosti společnosti (konference, jednání pracovních komisí, atd.) se podílejí i někteří nečlenové společnosti např. zástupci OBÚ, ČBÚ, katastrálních úřadů i jiných organizací státní správy.

 STANOVY SDMG 

K zajištění informovanosti důlně měřické a geologické obce je 4 x ročně vydáván Bulletin SDMG, který seznamuje členy Společnosti s aktuálním děním a novými poznatky v důlním měřictví, geologii i v hornické legislativě. 
Členem společnosti se může stát ten, kdo souhlasí se stanovami společnosti a požádá o přijetí přihláškou. Roční členský příspěvek je od roku 2012 300 Kč (přihláška - individuální členství), nebo 10.000 Kč (firemní členství). Bulletin je členům zasílán zdarma na adresu uvedenou v přihlášce. 

 

Rada SDMG

 • Ing. Miroslav Novosad, Ph.D. - předseda
 • doc. Ing. Dana Vrublová, Ph.D. - místopředseda
 • doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.
 • Ing. Stanislav Dejl
 • Ing. Jan Fafejta
 • Ing. Vítězslav Nešporek.
 • Ing. Jiří Varady, Ph.D.
 • Ing. Robert Vochta, Ph.D.
 • Ing. Luděk Zákravský

Revizní komise

 • Ing. Rostislav Dandoš, Ph.D. - předseda
 • Ing. Monika Galačová
 • Vilém Středa


Pracovní komise ISM a náplň činnosti SDMG

 

Konference SDMG

č. Rok  Místo konání Téma
 I.  1992  Kutná Hora  Důlní mapy – historie a současnost
 II.  1993  Ostrava  Měřická přístrojová a výpočetní technika – minulost a současnost
 III.  1995  Plzeň  Důlní měřictví a geologie při útlumu hornictví
 IV.  1995 Ostrava Důlní měřictví, inženýrská geodézie a ochrana horninového prostředí (v rámci mezinárodní vědecké konference VŠB-TU Ostrava)
 V.  1996 Chomutov Aktuální problémy důlního měřictví a geologie, 3. sjezd SDMG
 VI.  1998 Malenovice Aktuální problémy důlního měřictví a geologie
 VII.  1999 Nový Hrozenkov Aktuální problémy důlního měřictví a geologie, 4. sjezd
 VIII.  2001 Deštné v Orlických horách Aktuální problémy důlního měřictví a geologie
 IX.  2002 Skalský Dvůr, Bystřice nad Pernštejnem Aktuální problémy důlního měřictví a geologie, 5. sjezd
 X.  2003 Šiklův Mlýn, Zvole nad Pernštejnem Konference SDMG
 XI.  2004 Velké Karlovice Konference SDMG
 XII.  2005 Hustopeče Konference SDMG, 6. sjezd
 XIII.  2006 Stará Lesná (Slovensko) Konference SDMG v rámci mezinárodní konference „Geo-Mine Surveying 2006“
 XIV  2007 Ostrava Konference SDMG
 XV.  2008 Kutná Hora Konference SDMG, 7. sjezd
 XVI.  2009 Svinčice Konference SDMG
 XVII.  2010 Hodonín Konference SDMG
 XVIII.  2011 Praha Konference SDMG, 8. sjezd
 XIX.  2012 Jihlava Konference SDMG a Institutu geodézie a důlního měřictví
 XX.  2013 Milín u Příbrami Konference SDMG, Mezinárodní konference, Geodézie a Důlní meřictví 2013
 XXI.  2014 Tábor Konference SDMG, 9. sjezd SDMG, Mezinárodní konference, Geodézie a Důlní měřictví 2014
XXII. 2015 Praha Konference SDMG, Mezinárodní konference Geodézie 
a Důlní měřictví 2015, Zasedání odborných komisí ISM,
43. zasedání prezídia ISM
XXIII. 2016 Bzová Konference SDMG, Mezinárodní konference Geodézie 
a Důlní měřictví 2016, Mimořádný sjezd SDMG
XXIV. 2017 Ostrava Konference Společnosti důlních měřičů a geologů, z. s. Mezinárodní konference “Geodézie a Důlní měřictví 2017“
XXV. 2018 Plzeň Konference Společnosti důlních měřičů a geologů, z. s.
Mezinárodní konference “Geodézie a Důlní měřictví 2018“
XXVI. 2019 Hradec Králové Konference Společnosti důlních měřičů a geologů, z. s.
Mezinárodní konference “Geodézie a Důlní měřictví 2019“

 

Vyznamenání "Medaile Akademika Františka Čechury" - za rozvoj důlního měřictví

Od roku 2005 uděluje naše společnost důlních měřičů a geologů vyznamenání „Medaile Akademika Františka Čechury“ a to podle Statutu, který byl schválen na 6. sjezdu SDMG v Hustopečích u Brna dne 19. 10. 2005 (Statut, pdf ). Jsou vyznamenáni jednotlivci za vynikající práci ve společnosti důlních měřičů a geologů, popř. za záslužnou a obětavou práci při rozvoji důlního měřictví. Dle statutu vyznamenání může návrh na udělení medaile F. Čechury předložit každý člen SDMG. K návrhu se předkládá „curicullum vitae“ jednotlivce a zdůvodnění. Návrh na udělení medaile F. Čechury projedná a schválí Rada SDMG. O svém rozhodnutí o udělení uvědomí navrhovatele. Za období 2005 až 2015 bylo uděleno celkem 38 medailí.


 

Seznam oceněných "Pamětní medailí akademika Františka Čechury"

  2019
1. Miroslav Horák
  2018
1. Ing. Petr Stanislav
2. Ing, Robert Vochta, Ph.D.
3. Tomáš Matušík
4. Zdeněk Mučka
  2017
1. Ing. Antonín Jahn
2. Ing. Martin Malíř
3. doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.
  2016
1. Dr. h. c. prof. Ing. Gabriel Weiss, CSc.
  2015
1. Ing. Andrzej Jarosz, Ph.D.
2. prof. Dr. Ing. Axel Preusse
3. Ing. Michael Livingstone Blevins
4. Petr Henc
  2014
1. Ing. Hana Štěpánková
2. Jitka Kripnerová
  2011
1. Ing. Zdeněk Hanák
2. dr hab. inž, prof. Andrzej Kowalski
3. Ing. Václav Mikulenka, Ph.D.
4. Ing. Dana Sládková, Ph.D.
5. Ing. Otto Solich
6. prof. Ing. Štefan Sokol, Ph.D.
7. Vilém Středa
  2010
1. Ing. Zbyněk Vršecký
  2008
1.  Ing. Josef Štáf
2.  Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.
  2007
1. Ing. Jiří Kloš
2.  Ing. Jaroslav Klát
3.  Ing. Bohuslav Fojtů
4.  Prof. Kunák Ladislav
5.  Ing. Martin Vrubel, Ph.D.
6.  Ing. Jan Blín
7.  Václav Čermák
8.  prof. Ing. Karel Müller, Dr.Sc.
  2006
1. Prof. Ing. Jan Schenk, CSc.
2. Prof. Ing. Vladimír Sedlák, Ph.D.
3. Dr. Kálmán Barátosi
4. Ing. Ladislav Hrebeňár
5. Ing. Miroslav Klvaňa
6. Ing. Miloslav Fencl
  2005
1. Prof. Ing. Josef Novák, CSc.
2. Prof. JUDr. Ing. Roman Makarius, CSc.
3. Prof. Ing, Ivo Černý, CSc.
4. Ing. Vladislav Filipec, CSc.
5. Doc. Ing. Emil Gavlovský, CSc.
6. Ing. Zdeněk Zícha
7. Ing. Václav Švagr
8. Ing. Jan Fafejta