Odborné příspěvky

22.09.2008 01:01

Dva zajímavé nálezy nerostů na Dolech Nástup Tušimice u Chomutova (Ing. Pavel Coufal, Ing. Oldřich Janeček)

Základní přehled mineralogie lokalit SD DNT je podán v publikaci Nerosty Severočeské hnědouhelné pánve autorů Boušky a Dvořáka (Praha 1997), nové nálezy z let 1997 – 2002 jsou popsány v Dodatku č.1 (Dvořák, Janeček, Řehoř) vyšlém v Bulletinu Národního muzea č. 9, 2001. Nálezy zde popsané se týkají...

Celý článek

—————

22.09.2008 01:00

Geotechnické databáze - další krok rozvoje geologické databanky (Ing. Milan Větrovský)

Propojení geotechnické databáze s geologickou databankou je logickým krokem za účelem využití všech dostupných geologických, inženýrsko geologických a geotechnických údajů shromážděných za dobu existence Dolů Nástup Tušimice. Desítky závěrečných zpráv i dílčích výstupů inženýrsko geologických a...

Celý článek

—————