Platební údaje

01.02.2022

Platba zahraniční - platba v Kč:

IBAN: CZ0901000000000010836071
SWIFT: KOMBCZPPXXX
Banka: Komerční banka, a.s. , Ostrava
VS: 672022

Tuzemská platba:

Číslo účtu: 10836071/0100
Banka: Komerční banka, a.s. , Ostrava
VS: 672022

Do poznámky u platby dejte název firmy.