ISM

Postavení a cíle ISM - International society for mine surveying

"Mezinárodní společnost pro důlní měřictví", v anglickém originále "International Society for Mine Surveying" (ISM) , je světová společenská organizace odborníků na poli důlního měřictví, ochraně ložiska a dalších disciplín spojených s nimi.

Pokud se týče jejího postavení - ISM je nevládní organizací UNESCO kategorie "C". Oficiální jazyky ISM jsou angličtina,němčina a ruština.

ISM je nevýdělečná organizace.


Cíle ISM

 • Soustřeďovat v ISM specialisty v oboru důlního měřictví a příbuzných disciplín za účelem vědecké a technické spolupráce
 • Výměna informací mezi členy
 • Organizovat mezinárodní odborné kongresy v oboru důlního měřictví
 • Spolupracovat s dalšími mezinárodními vědecko-technickými společnostmi v oborech jako dobývání, geodesie, geologie, geofyzika, mechanika zemin a hornin, výpočetní technika a další.
 • Vydávat publikace , zvláště vztahující se ke kongresovým aktivitám
 • Pomáhat důlním měřičům v jednotlivých zemích ustanovovat své národní společnosti
 • Podporovat spolupráci na poli důlního měřictví mezi dalšími společnostmi členských zemí ISM
 • Popularizace vědeckých a technologických vymožeností na poli důlního měřictví

Členové ISM

V současné době je v ISM zastoupeno celkem 35 států:

 • Albánie
 • Austrálie
 • Rakousko
 • Bělorusko
 • Bolivie
 • Bulharsko
 • Kanada
 • Čína
 • Kolumbie
 • Česká Republika
 • Finsko
 • Francie
 • Spolková republika Německo
 • Ghana
 • Maďarsko
 • Indie
 • Irán
 • Kazachstán
 • Libérie
 • Mongolsko
 • Norsko
 • Polsko
 • Rusko
 • Švédsko
 • Švýcarsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Jižní Afrika
 • Španělsko
 • Velká Británie
 • Ukrajina
 • USA
 • Vietnam
 • Zambie
 • Zimbabwe

Způsoby vnitřní organizace ISM

Výkonnými orgány ISM jsou:

 • Sněm členů ISM
 • Presidium - schází se 1 - 2 x ročně na různých místech světa. (místo konání se rozhodne vždy na předchozím presidiu)
 • V čele ISM je president společnosti a 2 vícepresidenti
 • ISM uskutečňuje své cíle prostřednictvím ustavených stálých odborných komisí (pracovních skupin) uvnitř ISM k řešení důležitých odborných problémů na poli důlního měřictví. Každá komise má na starosti určitý okruh problémů.

V současné době je ustaveno 6 komisí:

 • I. komise ISM - Historie, právo, kvalifikace a výchova v důlním měřictví,
 • II. komise ISM - Geometrizace a využití ložisek užitkových surovin,
 • III. komise ISM - Důlně měřické přístroje, metody měření a mapování,
 • IV. komise ISM - Vlivy poddolování a důlní škody,
 • V. komise ISM - Důlní měřictví a Ekologie hornické krajiny,
 • VI. komise ISM - Ekonomická transformace, udržitelný rozvoj, rekultivace území, nové energetické zdroje.


Každá komise má cca. 15 - 25 členů.Komise se scházejí buď při příležitosti kongresů ISM, jednání presidia, nebo i zvlášť a to 1 - 2 krát ročně. Komise o svém jednání informuje presidium a presidenta ISM.V čele komise je chairman (předseda).
Stálým (řádným) členem ISM může být kolektiv nebo jednotlivci zapojení v důlním měřictví.
Za Českou republiku je členem ISM Společnost důlních měřičů a geologů ČR (SDMG). Jako řádný člen ISM má toto naše sdružení právo delegovat jednoho zástupce do presidia ISM (Ing.Martin Vrubel, Ph.D.).
Vyvrcholením činnosti ISM je jednou za tři roky Kongres ISM. Je to odborná konference jejiž cílem je prezentovat a diskutovat nejnovější směry a techniky v důlním měřictví, vyměňovat si zkušenosti v oblastech bezpečnosti práce, výchovy měřičů, mezinárodních standardů, ekonomiky, geologie aj. Tyto kongresy se pořádají od roku 1969. První kongres byl v Praze.


Předchozí kongresy byly pořádány:

Kongres Místo
I. 1969 Praha (Československo)
II. 1972 Budapešt (Maďarsko)
III. 1976 Leoben (Rakousko)
IV. 1979 Aachen (SRN)
V. 1982 Varna (Bulharsko)
VI. 1985 Harrogate (Anglie)
VII. 1988 Leningrad (SSSR)
VIII. 1991 Lexington (USA)
IX. 1994 Praha (Česká republika)
X. 1997 Fremantle (Austrálie)
XI. 2000 Krakow (Polsko)
XII. 2004 Peking (Čína)
XIII. 2007 Budapešť (Maďarsko)
XIV. 2010 Sun City (JAR)
XV. 2013 Aachen (Německo)
XVI. 2016 Brisbane (Austrálie)
XVII. 2019 Irkutsk (Rusko)

Komise ISM - podíl členů SDMG na práci ISM 

I. Komise ISM

Historie, právo, kvalifikace a výchova v důlním měřictví

 • doc. Ing. Dana Vrublová, Ph.D.

II. Komise ISM

Geometrizace a využití ložisek užitkových surovin

 • Ing. Luděk Zákravský

III. Komise ISM

Důlně měřické přístroje , metody měření a mapování

 • Ing. Jan Blín, Ph.D., MBA

IV. Komise ISM

Vlivy poddolování a důlní škody

V. Komise ISM

Důlní měřictví a Ekologie hornické krajiny

 • Ing. Miroslav Novosad, Ph.D.
 • Ing. Martin Vrubel, Ph.D.
 • doc. Ing. Dana Vrublová, Ph.D.

VI. Komise ISM

Ekonomická transformace, udržitelný rozvoj, rekultivace území, nové energetické zdroje 


Archiv ISM za období 1967 - 2001

Společnost důlních měřičů a geologů České republiky spravuje archiv Mezinárodní společnosti pro důlní měřictví (ISM). Na této stránce si můžete stáhnout soubor, kde je seznam listin a dokumentů, které jsou obsahem archivu. V archivu jsou jen ty listiny a dokumenty, které naše společnost obdržela. Proto Vás prosíme o doplnění, jestliže máte nejaký dokument, který není v seznamu zasláním kopie na adresy uvedené v sekci KONTAKT a to buď ve fyzické či digitální formě. SDMG Vám za to předem děkuje.