Odkazy

Obor Poznámka WWW
ISM Mezinárodní společnost důlního měřictví www.ism-minesurveying.org
Fotogrammetrie a DPZ Fotogrammetrie – anglicky/polsky www.dephos.com
Fotogrammetrie a DPZ Fotogrammetrický časopis- ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing– anglicky www.elsevier.nl/locate/isprsjprs
Fotogrammetrie a DPZ Mezinárodní společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum země – International Society for Photogrammetry and Remote Sensing– anglicky www.isprs.org
Fotogrammetrie a DPZ Úvod do fotogrammetrie – anglicky https://luftbildarchiv.univie.ac.at/
Fotogrammetrie a DPZ Fotogrammetrie (Intergraph/Leica) – anglicky www.ziimaging.com
Geologie Česká geologická služba (mnoho zajímavých odkazů) www.geology.cz/
Geologie Minerály – anglicky www.rocksandminerals.com
Geotechnika geotechnika/inženýrská geologie/hydrogeologie/zakládání staveb www.geotec-gs.cz
Geotechnika Časopis – geotechnika www.geotechnika-casopis.cz
Měřictví Americký kongres pro měřictví a mapování – American Congress on Surveying and Mapping–anglicky www.acsm.net
Měřictví Kanadský institut pro Geomatiku – Canadian Institute of Geomatics – anglicky/francouzsky https://www.cig-acsg.ca/
Měřictví Institut důlních měřičů Jihoafrické Republiky www.ims.org.za
Měřictví Imternational Federation of Surveyors (FIG) –Mezinárodní federace měřičů https://www.fig.net/
Měřictví Geodetické práce, Geodetické přístroje www.gefos.cz
Měřictví Geodetické a důlně měřické práce www.geodet.cz
Měřictví Letecké snímkování https://www.primis.cz/
Měřictví Geodetické přístroje  www.geotronics.cz
Měřictví Měřický časopis o GPS - anglicky www.gpsworld.com/gpsworld
Měřictví The Institution of surveyors Australia https://www.isaust.org.au/
Měřictví Firma Leica – anglicky/německy www.leica-geosystems.com/corporate/en/lgs_405.htm
Měřictví Mapy  www.mapy.cz
Měřictví Deutscher markscheider Verein e.V. – německy  www.dmv-ev.de
Měřictví Měřický časopis-anglicky-"Point of beginning"  www.pobonline.com
Měřictví Měřický časopis – anglicky "Profesional Surveyor"  https://www.xyht.com/
Měřictví Měřická stránka  www.surveying.com
Měřictví Trimble – geodetické přístroje, GPS  www.trimble.com
Měřictví ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ  www.cuzk.cz
Měřictví Časopis – zeměměřictví  www.zememeric.cz
Státní správa Český báňský úřad  www.cbusbs.cz
Školství  TU - Vysoká škola báňská Ostrava www.vsb.cz
Těžba surovin Časopis o uhlí (hlavně hlubinné dobývání) – anglicky  www.coalage.com
Těžba surovin Informace o uhlí (firmy, školy, publikace …)  www.coalinfo.com
Těžba surovin Hnědé uhlí v USA - anglicky  www.lignite.com
Těžba surovin Vršanská uhelná a.s. www .vrsanskauhelna.cz
Těžba surovin Severní energetická a.s. www.sev-en.cz
Těžba surovin OKD a.s., Ostrava  www.okd.cz
Těžba surovin Severočeské doly a.s.  www.sdas.cz
Těžba surovin Sokolovská uhelná a.s  www.suas.cz
Podzemní stavitelství Česká tunelářská asociace, Člen ITA – AITES www.ita-aites.cz
Podzemní stavitelství konference www.intertunnelrussia.com