O nás

Společnost Důlních Měřičů a Geologů (SDMG) vznikla v roce 1991 jako dobrovolné a nezávislé společenství důlních měřičů a geologů, inženýrů, techniků, dělníků, studentů a ostatních odborníků oboru důlní měřictví a důlní geologie při hornické činnosti a činnostech prováděných hornickým způsobem na území Čech, Moravy a Slezska, popřípadě i organizací a firem zabývajících se touto činností. Společnost řídí Rada společnosti, zvolená na sjezdu, v čele s předsedou.

Činnost SDMG se soustřeďuje zejména na konání odborných konferencí, kolokvií a seminářů k aktuálním problémům důlního měřictví a geologie. Na činnosti společnosti (konference, jednání pracovních komisí, atd.) se podílejí i někteří nečlenové společnosti např. zástupci OBÚ, ČBÚ, katastrálních úřadů i jiných organizací státní správy.

K zajištění informovanosti důlně měřické a geologické obce je 4 x ročně vydáván Bulletin SDMG, který seznamuje členy Společnosti s aktuálním děním a novými poznatky v důlním měřictví, geologii i v hornické legislativě.
Členem společnosti se může stát ten, kdo souhlasí se stanovami společnosti a požádá o přijetí přihláškou. Roční členský příspěvek je od roku 2012 300 Kč (přihláška - individuální členství), nebo 10.000 Kč (firemní členství). Bulletin je členům zasílán zdarma na adresu uvedenou v přihlášce.


Rada SDMG

 • Ing. Miroslav Novosad, Ph.D. - předseda
 • doc. Ing. Dana Vrublová, Ph.D. - místopředseda
 • doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.
 • Ing. Stanislav Dejl
 • Ing. Miloš Ječný, PhD.
 • Ing. Vít Sládek
 • Ing. Jiří Varady, Ph.D.
 • Ing. Robert Vochta, Ph.D.
 • Ing. Luděk Zákravský
 • Revizní komise

 • Klára Šafránková - předseda
 • Ing. David Kočí 
 • Vilém Středa
 • O nás něco více