Vyznamenání "Medaile Akademika Františka Čechury" - za rozvoj důlního měřictví

Od roku 2005 uděluje naše společnost důlních měřičů a geologů vyznamenání "Medaile Akademika Františka Čechury" a to podle Statutu, který byl schválen na 6. sjezdu SDMG v Hustopečích u Brna dne 19. 10. 2005 (Statut, pdf). Jsou vyznamenáni jednotlivci za vynikající práci ve společnosti důlních měřičů a geologů, popř. za záslužnou a obětavou práci při rozvoji důlního měřictví. Dle statutu vyznamenání může návrh na udělení medaile F. Čechury předložit každý člen SDMG. K návrhu se předkládá "curicullum vitae" jednotlivce a zdůvodnění. Návrh na udělení medaile F. Čechury projedná a schválí Rada SDMG. O svém rozhodnutí o udělení uvědomí navrhovatele. Za období 2005 až 2015 bylo uděleno celkem 38 medailí.

Seznam oceněných "Pamětní medailí akademika Františka Čechury" 

  2021
1. prof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
2. Ing. Miroslav Novosad, Ph.D.

  2019
1. Miroslav Horák

  2018
1. Ing. Petr Stanislav
2. Ing, Robert Vochta, Ph.D.
3. Tomáš Matušík
4. Zdeněk Mučka

  2017
1. Ing. Antonín Jahn
2. Ing. Martin Malíř
3. doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.

  2016
1. Dr. h. c. prof. Ing. Gabriel Weiss, CSc.

  2015
1. Ing. Andrzej Jarosz, Ph.D.
2. prof. Dr. Ing. Axel Preusse
3. Ing. Michael Livingstone Blevins
4. Petr Henc

  2014
1. Ing. Hana Štěpánková
2. Jitka Kripnerová

  2011
1. Ing. Zdeněk Hanák
2. dr hab. inž, prof. Andrzej Kowalski
3. Ing. Václav Mikulenka, Ph.D.
4. Ing. Dana Sládková, Ph.D.
5. Ing. Otto Solich
6. prof. Ing. Štefan Sokol, Ph.D.
7. Vilém Středa

  2010
1. Ing. Zbyněk Vršecký

  2008
1.  Ing. Josef Štáf
2.  Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.

  2007
1. Ing. Jiří Kloš
2.  Ing. Jaroslav Klát
3.  Ing. Bohuslav Fojtů
4.  Prof. Kunák Ladislav
5.  Ing. Martin Vrubel, Ph.D.
6.  Ing. Jan Blín
7.  Václav Čermák
8.  prof. Ing. Karel Müller, Dr.Sc.

  2006
1. Prof. Ing. Jan Schenk, CSc.
2. Prof. Ing. Vladimír Sedlák, Ph.D.
3. Dr. Kálmán Barátosi
4. Ing. Ladislav Hrebeňár
5. Ing. Miroslav Klvaňa
6. Ing. Miloslav Fencl

  2005
1. Prof. Ing. Josef Novák, CSc.
2. Prof. JUDr. Ing. Roman Makarius, CSc.
3. Prof. Ing, Ivo Černý, CSc.
4. Ing. Vladislav Filipec, CSc.
5. Doc. Ing. Emil Gavlovský, CSc.
6. Ing. Zdeněk Zícha
7. Ing. Václav Švagr
8. Ing. Jan Fafejta