Odborný seminář pro hlavní důlní měřiče a důlní měřiče

21.01.2022

Téma: Legislativa pro (opakované) ověření odborné způsobilosti důlních měřičů a hlavních důlních měřičů

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

na podzimní konferenci SDMG se účastníci ve větším počtu kladně vyjádřili k návrhu uspořádat seminář pro důlní měřiče a hlavní důlní měřiče v souvislosti s blížícím se ověřováním odborné způsobilosti, kde by byly probrány změny a další skutečnosti, které mají vliv nebo přímo souvisí s jejich činností.

Termín semináře je plánován v termínu 6. a 7. 4. 2022. Hotel v Pardubicích máme již rezervován.

Rozhodli jsme se využít kontaktů na účastníky minulého semináře pro DM/HDM a oslovit Vás, zda máte nějaké postřehy z proběhlých kontrol, se kterými byste se chtěli podělit s ostatními, nebo na základě kterých bychom mohli zajistit přednášku zástupce Státní báňské správy.

Stejně tak, máte-li legislativní, technické, provozní, příp. jiné otázky, které řešíte v souvislosti s činností DM/HDM, je možné připravit přednášku, která by se k nim vyjádřila.

Všechny podněty a připomínky uvítáme, takže prosím šiřte výzvu dále přes vaše kontakty. Nechceme dělat seminář pro seminář, ale Vás - měřiče.

Dalším bodem programu by mohla být diskuse pro sběr podnětů ke změně vyhlášky ČBÚ č. 435/1992 Sb. Jsme si vědomi, že "politická vůle" zatím trochu schází, nicméně pokud by se "ledy hnuly" je dobré mít něco v ruce.

S pozdravem Zdař Bůh!

Ing. Miroslav Novosad, Ph.D.
předseda rady SDMG, z.s.


Vaše podněty, postřehy či otázky

* povinné pole